Kredyty
A A A
Kredyty

  Kredyty dla osób fizycznych


Bank Spółdzielczy w Obornikach Śląskich zaprasza do korzystania z bogatej oferty kredytów dla osób fizycznych. Indywidualne podejście do klienta pozwoli na idealne dopasowanie oferty.

W ramach kredytów dla osób fizycznych proponujemy:

 

 • kredyty w ROR            

  Przeznaczony dla osób, które chcą się zabezpieczyć finansowo przed niespodziewanymi wydatkami tanio i komfortowo.
  Kredyt w ROR to kredyt odnawialny, udzielany na okres 12 m –cy, który przeznaczony jest dla Posiadaczy rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego prowadzonego w naszym Banku, na który miesięcznie wpływa więcej niż 600,00 zł. Przedłużenie kredytowania odbywa się bez konieczności spłaty zadłużenia.

  Maksymalna wysokość kredytu wynosi 30.000,00 zł z tym, jednak nie więcej niż:

    - 1-krotność średnich miesięcznych wpływów – po 3 miesiącach posiadania rachunku,

    - 3-krotność średnich miesięcznych wpływów – po 6 miesiącach posiadania rachunku,

    - 6-krotność średnich miesięcznych wpływów – wyłącznie po 12 miesiącach posiadania rachunku ROR.

  Do okresu funkcjonowania rachunku, uprawniającego Posiadacza rachunku do ubiegania się o kredyt, może być zaliczony okres posiadania rachunku w innych bankach. Okres ten, oraz wpływy na tym rachunku za okres ostatnich trzech miesięcy powinny być dokumentowane stosownym zaświadczeniem tego banku, wydanym na prośbę Posiadacza rachunku lub też wyciągami z tego rachunku.

   

 • kredyty gotówkowe

  W zależności od indywidualnych potrzeb naszych klientów proponujemy następujące kredyty gotówkowe:

  - Kredyt pomocny
  :

  Przeznaczony jest na sfinansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych Kredytobiorcy posiadającego zdolność kredytową z wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej i rolniczej, bez konieczności udokumentowania ich wykorzystania.

  Minimalna kwota – 500,00 zł,

  Maksymalna – 3,5 krotność dochodów netto wnioskodawcy.

  Maksymalny okres kredytowania – 36 m – cy.
   
  - kredyty konsumpcyjne

  Przeznaczony jest na sfinansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych Kredytobiorcy posiadającego zdolność kredytową z wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej i rolniczej, bez konieczności udokumentowania ich wykorzystania.

  Minimalna kwota – 1.000,00 zł,

  Maksymalna – 80.000,00 zł, jednak nie więcej niż 15 krotność dochodów netto wnioskodawcy.

  Maksymalny okres kredytowania – 60 m – cy.


   
 • kredyty hipoteczne

  Uniwersalny kredyt hipoteczny

  Umożliwia realizację poważnych przedsięwzięć przy minimalnych wymogach dokumentowych.
  Przeznaczony jest na sfinansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych Kredytobiorcy posiadającego zdolność kredytową z wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej i rolniczej, bez konieczności udokumentowania ich wykorzystania.

  Minimalna kwota kredytu – 10.000,00 zł

  Maksymalna kwota kredytu – 80% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie i własność Kredytobiorcy
  (LTV 80%).

  Okres kredytowania – od 1 roku do 30 lat

  Maksymalna karencja w spłacie kapitału – 6 m – cy

  Stopą referencyjną wchodzącą w skład oprocentowania kredytu jest stopa WIBOR 3M


   
 • kredyty mieszkaniowe

  Kredyt "Mój dom" 

  Niejednokrotnie jest jedynym rozwiązaniem pozwalającym na zdobycie własnego „kąta”. Krótki czas aplikacji pozwala na dynamiczne podejmowanie decyzji mieszkaniowych.
  Kredyt udzielany jest w złotych.

  Okres kredytowania wynosi :
  - od 1 roku do 15 lat – w przypadku zakupu działki budowlanej
  - od 5 do 30 lat – w przypadku pozostałych celów kredytowania;

Minimalna kwota kredytu – 10.000,00 PLN;

Dopuszcza się możliwość ustalenia karencji w spłacie kapitału na okres nie dłuższy niż 24 miesiące, z zastrzeżeniem, że okres wykorzystania kredytu i karencji nie może przekroczyć 24 miesięcy.

Bank stosuje obligatoryjnie karencję w spłacie kapitału w przypadku kredytu wypłacanego w transzach – w okresie wykorzystania kredytu.

Kredyt „Mój Dom” może być wykorzystany na:

1. zakup działki budowlanej;

2. zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;

3. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;

4. nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego (wybudowanego) w spółdzielni mieszkaniowej;

5. przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności ;

6. wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego;

7. spłatę zadłużenia z tytułu innego kredytu mieszkaniowego, pod warunkiem, iż kredyt udzielony był na cele zgodne z postanowieniami Instrukcji;

8. inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym:

- budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego,

- generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów,

- zakup działki gruntu z rozpoczętą budową;

9. inwestycje mieszkaniowe realizowane dla Kredytobiorcy przez inwestora zastępczego:

- budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,

- generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów;

10. zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu (realizowane przez inwestora zastępczego jak również sposobem gospodarczym przez Kredytobiorcę) w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową, o ile ich powierzchnia nie przekracza 25% powierzchni całkowitej realizowanej inwestycji mieszkaniowej;

11. refinansowanie kosztów poniesionych na cele, o których mowa w pkt. 1-6 oraz 8-10, w szczególności: kosztów prowizji agencji nieruchomości, notariusza oraz opłat sądowych, wpłat dokonanych z tytułu umowy przedwstępnej sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeżeli zostały one poniesione na maksymalnie 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o kredyt.

 

 

 


Szczegółowe informacje można uzyskać w placówkach Banku Spółdzielczego w Obornikach Śląskich

 

Aktualności i wydarzenia
Masz pytania bądź wątpliwości?
p>Nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji i chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania.
Serdecznie zapraszamy do kontaktu i do odwiedzania naszych placówek

Wieloletnie doświadczenie, wyspecjalozowana kadra pracownicza, przemyślane inwestycje oraz nastawienie skierowana na sukces sprawiły, iż Bank Spółdzielczy w Obornikach Śląskich jest jedną z najlepiej rozwijających się i prosperującuch jednostek bankowych w naszym kraju. Wybierając nas możesz być pewien, że Twoje pieniądze będą pod dobrymi rękami i wspólnie osiągniemy sukces!

© 2015 Copyright. Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: iPolskla.com.pl
Bank Spółdzielczy
55-120 Oborniki Śląskie
ul. Trzebnicka 3
kod Swift: POLUPLPR
+48 (71) 310 51 23
oborniki.slaskie@nasz-bs.pl