Kredyty
A A A
 Kredyty

 
Kredyty na działalność gospodarczą

Bank Spółdzielczy w Obornikach Śląskich jako podmiot żywo zainteresowany rozwojem lokalnych przedsiębiorstw, umożliwia finansowanie przedsięwzięć gospodarczych o różnym charakterze na dogodnych warunkach.

W zależności od potrzeb przedsiębiorstwa oferujemy: 

 • kredyty w rachunku bieżącym,            

  Kredyty odnawialne udzielane są podmiotom ze zdolnością kredytową, które posiadają, bądź przed udzieleniem kredytu założą w naszym Banku rachunek bieżący.
  Okres kredytowania to 12 m – cy z możliwością przedłużenia na kolejne 12 m – cy bez konieczności spłaty zadłużenia.
  Wysokość kredytu ustala się na poziomie 1,5 krotności średniomiesięcznych obrotów na rachunku bieżącym Kredytobiorcy za ostatnie 3 miesiące.

   

 • kredyty obrotowe (w tym również dla deweloperów)

  Kredyty nieodnawialne przeznaczone na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą Kredytobiorcy, takich jak np. zakup towarów i materiałów, pokrycie kosztów realizacji zleceń.
  Kredyty obrotowe zwyczajowo udzielane są do 5 lat. W szczególnych przypadkach może być również udzielany jako kredyt długoterminowy.
  Szczególną grupą kredytów obrotowych są kredyty finansujące działalność deweloperską udzielane na okres 5 lat, z możliwą karencją w spłacie kapitału w okresie realizacji przedsięwzięcia.

   

 • kredyty inwestycyjne

  Kredyty inwestycyjne przeznaczone są na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub zwiększenie istniejącego majątku trwałego Kredytobiorcy, a w szczególności na przedsięwzięcia polegające na zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, rozbudowę lub modernizację nieruchomości, zakup udziałów lub akcji i inne oraz na sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego.
  Bank refinansuje również do 50% nakładów inwestycyjnych poniesionych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o kredyt.
  W uzasadnionych przypadkach możliwe jest skredytowanie nawet 100,00% przedsięwzięcia.

  Okres kredytowania uzależniony jest w głównej mierze od tempa amortyzacji przedmiotu kredytowania.

 
Wszystkie kredyty udzielane są jedynie podmiotom, które posiadają zdolność kredytową.
Bank rozpatruje każdy wniosek indywidualnie, dostosowując sposób finansowania do faktycznych potrzeb Kredytobiorców

 

Kredyty dla wspólnot mieszkaniowych

 • Kredyty "Wspólny remont"

  Kredyty dla wspólnot mieszkaniowych udzielane są tym wspólnotom, które funkcjonują co najmniej od 6 miesięcy i posiadają, bądź do chwili udzielenia kredytu założą rachunek podstawowy i pomocniczy dla funduszu remontowego.
  Jako datę powstania Wspólnoty, przyjmuje się datę podjęcia uchwały przez właścicieli lokali Wspólnoty Mieszkaniowej o powołaniu pierwszego Zarządu lub o powierzeniu Zarządu pierwszemu Zarządcy,

  - Maksymalny okres kredytowania – 20 lat,

  - Cel kredytowania – bieżące potrzeby wspólnot mieszkaniowych związane z gospodarowaniem częściami wspólnymi.

  - Możliwe jest finansowanie 100% nakładów.

  - Refinansowanie nakładów poniesionych – do 12 miesięcy od daty faktycznych wydatków.

 

Kredyty dla jednostek samorządu terytorialnego

W ramach kredytowania jednostek samorządu terytorialnego Bank Spółdzielczy w Obornikach Śląskich przystępuje do przetargów ogłaszanych przez lokalne samorządy, finansując przedsięwzięcia przez nie podejmowane.

Samorządy posiadające w Banku rachunki bieżące proponujemy także kredyty w rachunku bieżącym na dogodnych warunkach, na okresy 12 miesięczne, z możliwością przedłużenia na następny okres 12 – miesięczny, bez konieczności spłaty.


 


Szczegółowe informacje można uzyskać w placówkach Banku Spółdzielczego w Obornikach Śląskich

 

admin

Aktualności i wydarzenia
Masz pytania bądź wątpliwości?
p>Nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji i chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania.
Serdecznie zapraszamy do kontaktu i do odwiedzania naszych placówek

Wieloletnie doświadczenie, wyspecjalozowana kadra pracownicza, przemyślane inwestycje oraz nastawienie skierowana na sukces sprawiły, iż Bank Spółdzielczy w Obornikach Śląskich jest jedną z najlepiej rozwijających się i prosperującuch jednostek bankowych w naszym kraju. Wybierając nas możesz być pewien, że Twoje pieniądze będą pod dobrymi rękami i wspólnie osiągniemy sukces!

© 2015 Copyright. Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: iPolskla.com.pl
Bank Spółdzielczy
55-120 Oborniki Śląskie
ul. Trzebnicka 3
kod Swift: POLUPLPR
+48 (71) 310 51 23
oborniki.slaskie@nasz-bs.pl