Bank
Aktualnie jesteś tutaj: Strona Główna Bank
A A A
  Bank Spółdzielczy w Obornikach Śląskich
Strategia Banku Spółdzielczego w Obornikach Śląskich oraz rys historyczny.

W ciągu ostatnich kilku lat w działalności gospodarczej nastąpiły dynamiczne zmiany. Źródłem nowego ekonomicznego dobrobytu XXI wieku staje się ewolucja poglądów na strategię zarządzania, która nigdy wcześniej nie była przedmiotem tak starannego tworzenia. Organizacje gospodarcze, tak i instytucje finansowe- w tym również banki w Polsce znalazły się w okresie burzliwego rozwoju i transformacji, co spowodowało m.in. ewolucję poglądów na procesy zarządzania we wszystkich obszarach działalności.
 

Zmiany zachodzące w otoczeniu wymagają rozmaitych relacji od organizacji dążących do osiągnięcia swoich celów strategicznych. Wiele tych relacji dotyczy dziedziny w zakresie:

  • rozwoju banku
  • działalności kredytowej
  • działalności depozytowej i rozliczeń
  • zasobów ludzkich.
     

W złożonym procesie zarządzania bankiem spółdzielczym, który sprzyja realizacji wszelkich przedsięwzięć, występuje strategiczne działanie bankiem. Jego celem jest zbliżenie organizacji do upragnionego wyniku na polu poszczególnych działań i planów.

Problematyka strategicznego zarządzania jest dyscypliną stosunkowo młodą, ale pomimo to zyskuje coraz większe rzesze zwolenników, którzy traktują ją jako jedną z najbardziej wartościowych teorii dającej klucz do sukcesu.

Rys historyczny oraz rozwój Banku
 

Historia Banku Spółdzielczego w Obornikach Śląskich rozpoczyna się 2 lipca 1950 roku. W tym dniu został sporządzony protokół zgromadzenia założycielskiego Spółdzielni pod nazwą „Gminna Kasa Spółdzielcza w Obornikach Śl”. Gminna Kasa Spółdzielcza obejmowała swą działalnością miasto i gminę Oborniki Śląskie i gminę Skokowa. Założycielami GKS było 46 osób, które wybrały pierwsze władze.

Bank Rolny Oddział Wojewódzki we Wrocławiu w dniu 12 lipca 1950 roku wydał zezwolenie na założenie Gminnej Kasy Spółdzielczej w Obornikach Śląskich, natomiast sama rejestracja Spółdzielni nastąpiła w dniu 31 lipca 1950 roku przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu pod numerem RS/III – 351.

Pierwszy Statut Gminnej Kasy Spółdzielczej stanowił przedruk z Dziennika Ustaw Nr 62 z dnia 23 grudnia 1949 roku. Działalność GKS była ograniczona a jej cel został określony w § 4 statutu jako „pomoc w podnoszeniu dobrobytu i kultury bezrolnych, małorolnych i średniorolnych chłopów, zgodnie z planami rozwoju gospodarczego wsi”.

Początkowy okres działalności był bardzo ograniczony i dopiero po roku 1956, kiedy nastąpiły zmiany w polityce rolnej Kasa mogła prowadzić działalność w nieco rozszerzonej formie tzn. mogła udzielać swoim członkom pożyczek ze środków własnych.

Rok 1957 był przełomem dla spółdzielczości – została wydana ustawa o zmianie dekretu i reformie bankowej z 1948 roku, powołany został Związek Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych i od tej pory Bank nasz zmienił nazwę z GKS na Spółdzielnie Oszczędnościowo-Pożyczkową. 10 maja 1961 roku do rejestru Spółdzielni została wpisana nazwa „Bank Spółdzielczy w Obornikach Śląskich”. Tak jak zmieniła się sytuacja, tak też nasz Bank zmieniał zasięg swojego działania. 1 stycznia 1973 roku przejęliśmy od Banku Ludowego w Trzebnicy filie w Prusicach, która została przekształcona w Oddział Banku, a w roku 1974 w samodzielną placówkę bankową.

Rok 1975 był rokiem dalszych przemian. Na mocy ustawy Bank został włączony do struktury państwowo – spółdzielczej tj. BGŻ, który stał się dla BS-ów centralą finansową i organizacyjną. Bank nasz przyjął z byłego Banku Rolnego nowe zadania a przede wszystkim kredytowanie zakupu nieruchomości rolnych na warunkach określonych przez Ministra Rolnictwa.

Od roku 1977 Bank w Obornikach Śląskich prowadził ewidencję produkcji rolnej do celów emerytalnych dla 1190 indywidualnych gospodarstw rolnych. Wprowadzenie stanu wojennego spowodowało w działalności Banku znaczne utrudnienia i ograniczenia działalności, szczególnie kredytowej. Na szczęście w miarę upływu czasu wszystko powracało do normalności.

W roku 1982 Prawo bankowe i Prawo spółdzielcze w istotny sposób zmieniły zasady funkcjonowania BS-ów oraz przywróciły samorządność i samodzielność opartą na rachunku ekonomicznym. Przełom lat 1989/90 był w dotychczasowej działalności najważniejszym momentem, do czego w dużej mierze przyczyniło się, nowe Prawo bankowe, zwiększające autonomię banków spółdzielczych. Przepisy ustawy z 20 stycznia 1990 roku pozbawiły BGŻ centralnego związku z bankami spółdzielczymi, które mogły same decydować o swoim zrzeszeniu. Bank nasz podobnie jak i większość BS-ów, pozostał nadal przy Banku Gospodarki Żywnościowej. Przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku spowodowały, że kierownictwo naszego Banku zadeklarowało przystąpienie do Dolnośląskiego Banku Regionalnego S.A. we Wrocławiu (i od roku 1997 do 2002 Bank nasz był zrzeszony w DBR S.A. we Wrocławiu). Od roku 2002 Bank Spółdzielczy w Obornikach Śląskich jest zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A w Warszawie.

Bank Spółdzielczy w Obornikach Śląskich działa na rzecz rolnictwa, kompleksu gospodarki żywnościowej, rzemiosła, prywatnego handlu i usług nieprzerwanie od 50 lat. Staramy się być bankiem uniwersalnym do kompleksowej obsługi finansowej i wspierania rozwoju gminy, rolnictwa i jego otoczenia.

Ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających określająca wysokość kapitału, wymogła na kierownictwie Banku podjecie skutecznych działań na rzecz zwiększania funduszy własnych. (Fundusze określają rozmiary prowadzonej przez Bank działalności; im większe fundusze, tym większy bank i tym samym większe możliwości jego działania.) W wyniku tego, uchwałą NZP z dnia 25 listopada 1998 roku doszło do połączenia się z dniem 1 stycznia 1999 roku z Bankami Spółdzielczymi w Brzegu Dolnym i Prusicach, które zostały oddziałami BS w Obornikach Śląskich. Obecnie prócz ww. Oddziałów BS w Obornikach Śląskich posiada 1 filię i 4 punkty kasowe a jego teren działania (zgodnie ze Statutem) obejmuje gminy w 11 powiatach.

Pomimo istniejącej konkurencji Bank posiada dobrą kondycję finansową, która pozwala na ciągłe inwestowanie i rozwój.


bar1 Bank Spółdzielczy w Obornikach Śląskich
Władze banku


Skład Zarządu

 

 

Andrzejewski Przemysław

Prezes Zarządu

Aldona Baranowska

Wiceprezes Zarządu
ds. finansowo - księgowych

Marcin Jerzyk

Wiceprezes Zarządu 
ds. handlowych

 

 

Skład Rady Nadzorczej

 

 

Maciej Borowski

Przewodniczący RN

Paweł Misiorek

Zastępca Przewodniczącego RN

Bronisław Kasiniak

Sekretarz RN

Barbara Goźlińska

Członek RN

Marcin Wojciów

Członek RN

Zbigniew Skorupa

Członek RN

 

 

 

Aktualności i wydarzenia
Masz pytania bądź wątpliwości?
p>Nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji i chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania.
Serdecznie zapraszamy do kontaktu i do odwiedzania naszych placówek

Wieloletnie doświadczenie, wyspecjalozowana kadra pracownicza, przemyślane inwestycje oraz nastawienie skierowana na sukces sprawiły, iż Bank Spółdzielczy w Obornikach Śląskich jest jedną z najlepiej rozwijających się i prosperującuch jednostek bankowych w naszym kraju. Wybierając nas możesz być pewien, że Twoje pieniądze będą pod dobrymi rękami i wspólnie osiągniemy sukces!

© 2015 Copyright. Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: iPolskla.com.pl
Bank Spółdzielczy
55-120 Oborniki Śląskie
ul. Trzebnicka 3
kod Swift: POLUPLPR
+48 (71) 310 51 23
oborniki.slaskie@nasz-bs.pl